Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  Een overzicht van de waargenomen dagvlinders in het Rivierduingebied gedurende de jaren 2016 tot en met 2020. (bron: waarneming.nl)

Na een periode van 5 jaar is het een prima moment eens te kijken hoe het staat met de ontwikkeling van, in dit geval, de dagvlinders in het Rivierduingebied. Op basis van de ingevoerde waarnemingen in het landelijke programma Waarneming.nl heb ik deze gegevens opgenomen in Tabel 1.
Even per soort enige uitleg. Een soort als Oranjetipje, de rups heeft als waardplant (plant waarvan de rups eet) met name Pinksterbloem en Look- zonder-Look. Deze soort is behoudens enige uitschieters in aantallen naar boven en beneden, redelijk stabiel vertegenwoordigd in het Rivierduingebied. Het Groot koolwitje, het Klein koolwitje en het Klein geaderd witje zijn met wisselende aantallen altijd ruimschoots vertegenwoordigd in het gebied. Vanaf 2016 wordt ook de Kleine vuurvlinder weer regelmatig gemeld vanuit ons gebied. Bedenk wel dat deze soort ook in de jaren vóór 2015 regelmatig gezien werd in het Rivierduingebied. De rups van deze soort leeft vooral op Schapenzuring en ook wel op Veldzuring.
De soorten Atalanta en Distelvlinder zijn zogeheten trekvlinders. Vanuit Zuid- Europa trekken deze soorten elk jaar richting het noorden en komen bij deze trektocht ook in onze omgeving terecht. Als de overheersende winden gunstig zijn voor deze trektocht zullen deze soorten heel veel voorkomen. Indien in een jaar de windrichting minder gunstig is zijn de aantallen veel lager. Dat verklaart de grote schommelingen in waarnemingen per jaar. Zie onderstaande grafieken nr. 1 (Atalanta 2016-2020) en nr. 2 (Distelvlinder 2016-2016).
De Kleine vos is een gewone dagvlinder. Toch valt het landelijk op dat deze soort een ‘matige’ afname in aantallen laat zien. Deze zelfde trend zien we ook bij ons in het Rivierduingebied. Zie tabel 3 met in deze tabel ook de trendlijn opgenomen. We moeten ons natuurlijk wel bedenken dat de periode 2016-2020 een relatief korte periode betreft en dat we ons baseren op waarnemingen zoals deze gemeld zijn vanuit het Rivierduingebied en dat dit niet gelijk staat aan wetenschappelijk onderzoek.
De Dagpauwoog is veel gemeld vanuit het jaar 2020. Landelijk kent ook deze soort een achteruitgang, voornamelijk verklaard uit het feit dat door de droogte de waardplant van de rups, brandnetels, een mindere kwaliteit als waardplant hebben. Zie tabel nr. 4.
Leuk om te vermelden tenslotte het aantal meldingen van de Grote vos de laatste jaren. Ook landelijk wordt deze zeldzame vlinder de laatste jaren weer wat meer waargenomen.
Op 19 augustus werden we door Alie van Elp er attent op gemaakt dat langs de dijk van het IJsselmeer, ter hoogte van het viaduct van de Klokbekerweg meerdere Koninginnenpages vlogen. Wij hebben samen met Alie van deze bijzondere waarneming kunnen genieten.

Swifterbant, 30 december 2020
Joke en Henk Stuurman←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?