Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  Activiteiten

De volgende activiteiten zijn in de afgelopen jaren door de NMC opgestart:

1. We zijn begonnen met het op hoger peil brengen van de kennis van onze leden op het gebied van natuur en milieu, dit met name gericht op ons eerste speerpunt, weidevogelbescherming. In deze activiteit hadden wij veel ondersteuning van Landschapsbeheer Flevoland en de Provincie en van onze zeer gewaardeerde Sovon medewerker dhr Frans van der Stoep. Het resultaat was dat wij vanaf 2003 mee konden doen met het afsluiten van weidevogelbeschermingscontracten van LNV, de zogenaamde SANpakketten. Op dit moment is dit nog een van onze belangrijkste activiteiten.

2. Vanaf 2005 hebben wij ons gebied aan de overheid aangeboden als ganzengedooggebied. Het resultaat hiervan is dat wij in 2007 een zesjarige overeenkomst konden afsluiten voor een SAN ganzengedoog contract.

3. Bestuursleden en leden hebben zitting genomen in besturen van verwante organisaties zoals Boer en Natuur, dit is een overkoepelende organisatie voor alle agrarische natuurverenigingen in Noord-Nederland, te weten de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Hetzelfde geldt voor Landschapsbeheer Flevoland en Natuur en Milieu Flevoland.

4. Wandelpaden lopen door het gebied en over grond van onze leden, dit zijn een 3 km en een 9 km pad, deze worden ook onderhouden door een van de leden.

5. Het bouwen en onderhouden van een zgn boshut, hier kunnen de wandelaars kennis nemen van het gebied.

6. Initiatief genomen voor onderhoud en vernieuwen fietspaden door het Rivierduingebied.

7. Uitgesteld slootkantbeheer, dit houdt in dat de leden de slootkanten niet gaan maaien voor een bepaalde datum in dit geval 1 juli, dit is na het broedseizoen zodat veel kleine vogelsoorten ongestoord kunnen broeden, dit heeft al tot mooie resultaten geleid.

8. In samenwerking met de Provincie Flevoland is in 2006 een leeuwerikkenbeschermingspakket opgezet, dit omvat in totaal 15 ha. Een aantal leden stelt grond ter beschikking, hierin wordt een bepaald mengsel gezaaid, hierdoor onstaan stroken met een diversiteit aan kruiden en grassen, dit zijn gunstige broed en leefomstandigheden voor de veldkeeuwerik.

9. In 2008 is in samenwerking met de Stichting Grauwe Kiekendief en de Provincie Flevoland een project opgezet voor 8 ha leefgebied voor de grauwe kiekendief.←   welkom     archief   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?