Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied

  Disclaimer
De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze Internet site wordt u aangeboden door Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.rivierduingebied.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik
Aan natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dßt doel worden gebruikt door natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridishe verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda ę NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?