Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

 
Belvedere

1 foto
Het Rivierduingebied is aangewezen als Belvederegebied. Dit betekent dat het architectonisch en archeologish bijzondere waarden herbergt. Op deze foto van het Klokbekerbos kun je zien dat er als het ware een rivierloop is te zien: de bomen zijn de rivierlopen en de grasvelden vormen de zandbanken en de oevers, de rivierduinen.
Op en in de hogere oevers van de talloze voormalige rivierstroompjes die onder de grond zijn te vinden werden ooit, wel 7000 jaar geleden, vuurtjes gesticht. mensen begraven en netten geboet: er woonden en werkten een bijzondere groep mensen van het Klokbekervolk, de Swifterbantcultuur-mensen. Pas onlangs is bekend geworden dat zij de eerste boeren in Europa waren. Al bij de inrichting van de polder Oost Flevoland had de staat door dat er iets bijzonders aan de hand was: zij hebben toen een aantal bijzondere vindplaatsen buiten de landbouwuitgifte gehouden en er dit bos op gepland. Heel vooruitstrevend, want we praten over 1953.


←   kaart     historie   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?