Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  Een nieuw stukje wandelpad

In de herfstvakantie heeft de fam de Kuiper een nieuw stukje wandelpad aangelegd. Dit is gebeurd met een zelfgemaakte machine, een prachtig stukje zelfwerkzaamheid. Het wandelpad is aangelegd als toegangspad naar het monument van de begraafplaats van de Swifterbantmensen. De rechtopstaande palen geven de vindplaats aan van de gevonden graven. De resten die hier gevonden zijn horen bij de Swifterbantcultuur. Ongeveer 6000 jaar voor Christus hebben deze mensen geleefd in het Rivierduingebied.
Het aanleggen van de pad is mee mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland en ook de vrijwilligers van de NMC Rivierduingebied hebben hieraan hun steentje bijgedragen.
←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?