Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  Eerste kievitseieren gevonden

Het voorjaar is nu echt begonnen in het Rivierduingebied. Zaterdag 20 maart vonden Geert Dijkstra en Joop van der Veen de eerste twee kievitseieren van het seizoen. Voor Geert Dijkstra is dit al een traditie geworden, hij is al jaren betrokken bij het vinden van de eerste eieren. Deze eieren werden gevonden op het land van de fam Bosma aan de Klokbekerweg. Vanaf nu kan het werk van de nestbeschermers beginnen, regelmatig het land in om de nesten die gevonden worden te markeren en zo in overleg met de eigenaren de nesten te beschermen tijdens de eventuele werkzaamheden die op het land moeten gebeuren. De meeste boeren waar de nesten worden gevonden zijn lid van de Natuur en Mileu Cooperatie Rivierduingebied die zich samen met de vrijwilligers inzetten voor behoud van de natuur in het gebied. Zo zijn er in het gebied 2 plasdrasgebieden aangelegd, de eerste eieren zijn ook gevonden in de buurt van deze plasdrasgebieden. Een plasdrasgebied is een gebied van ongeveer een hectare groot, dat kunstmatig nat gehouden wordt. Dit is een mooi initiatief om de weidevogelstand in Flevoland in stand te houden.Een volledig legsel van de kievit in een van de plasdrasgebieden


←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?