Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  Vogels tellen.

Hieronder de belevenissen van twee vrijwilligers die voor de NMC Rivierduingebied elke maand een ronde doen door een stukje van het Rivierduingebied. Volgens een van tevoren bepaald systeem tellen zij de vogels die ze op hun ronde tegenkomen. Dat ze dit met plezier doen blijkt wel uit de verhalen en het gedicht. Met dank aan Christine Rill en Ebele van der Veen en uiteraard aan al die andere tellers die elke maand op pad gaan.

De Noordertocht.

Als de voorjaarskleuren geel en groen, de winter gaan onttronen,
Dan is langs de Noordertocht, de lente te beleven.
Het grote feest van opstaan, beginnen en hergeven,
Wordt met het Hooglied van de vogels, gevierd in alle tonen.
Als de voorjaarslucht met kleuren wit en blauw, zich spiegelt in de vaart.
Dan is langs die mooie tocht, de polder in haar feesttooi.
De eindeloos verre kim, de vaart als een diepe plooi,
Kaarsrecht ,met die strakke lijnen, gaan die versmelten met elkaar.
Ogenschijnlijk heeft het nieuwe, hier het eerste en het laatste woord.
Maar let dan op de natuur, daarin is het oud verhaal verborgen.
Voordat de mens daarin mocht meedoen, hadden de vogels al hun koor.
De Noordertocht , deze mooie vaart, laat ons dit zien in alle eenvoud.
Afwisselend, in het bos en op de akker, in de wei en het struweel.
Hier geniet men van het voorjaar, de natuur lijkt ingelijst met goud.

December 2013 - Ebele van der Veen.

De Noordertocht is een brede vaart die door het Rivierduingebied loopt. Dit water ligt in het verlengde van de Oostervaart door het industrieterrein Oostervaart.
Door de jaren heen ben ik erg vaak langs de Noordertocht gefietst en de laatste 3 jaar doe ik hier iedere maand een vogeltelling. Er is veel meer te zien dan je op het eerste gezicht zou denken. Beginnend in het Visvijverbos is deze vaart niet meer bevaarbaar voor grote schepen omdat er dan lage vaste bruggen zijn. In het Visvijverbos komt dichte begroeiing toe tot aan het water. Daar is een mooie plek voor observatie van vogels. Vooral in het voorjaar en vroege zomer als de zangvogels actief zijn .Vogelsoorten zijn Sperwer, Havik, Boomklever, Grote Zanglijster. Bij een verbreding is een plek waar bevers actief zijn.
Na het bos is aan de zuidkant weiland en aan de noordkant akkerland. Langs het water is een rietkraag. Dit gaat door tot aan de Plavuizenweg. Langs de tocht is vanaf de Plavuizenweg een houtwal met hier en daar dichte struiken. Al fietsend kun je hier plots een verrassing tegenkomen. Altijd opletten.
Dan komt er een bosje. In dit bos zijn mooie dingen te zien. Prachtige grote populieren. Hier en daar is erg dichte begroeiing. Er komen bijna nooit mensen. In de herfst vind je hier veel en mooie paddenstoelen In de winter ook nog veel kleine wintergasten . De Vos heeft hier een burcht. Een Buizerd broedt elk jaar in dit bos. Ook de Sperwer heb ik hier ooit gezien met uitgevlogen jongen die nog bedelden om voedsel. Vlinders en andere insecten zijn hier in veel soorten. Tegen de tocht is hier een poel gegraven. Dit is in de zomer een plek waar veel is te zien.

Na dit bos volgt een strook grasland. Op dit traject is het hele jaar door altijd wat te zien. De strook grasland is 1500 meter lang en is beplant met kastanjebomen. Het gras wordt alleen beweidt door een tiental koeien. Dit extensieve gebruik is goed voor de soortenrijkdom. In het gras groeien diverse soorten paddenstoelen. De tocht heeft een goed ontwikkelde rietzoom. Op enkele plaatsen is een verbreding gegraven. Rietgors, Rietzanger, Blauwborst broeden hier. De openheid van de polder ervaar je hier sterk. In alle richtingen is de bebouwing op grote afstand. Het zou hier erg stil zijn als de grote windmolens er niet zouden staan. Met deze molens heb ik mij verzoend, maar ik vind het toch wel jammer dat ze zoveel geluid maken. Alleen met echt windstil weer draaien ze niet. De volgende brug is in de Klokbekerweg. De boerderijen zijn nu dichterbij. Lans de tocht is ook hier een brede beplanting strook. Die is pas uitgedund. Maar het duurt niet lang tot er weer een dichte begroeiing is waar de zangvogels in kunnen nestelen. Vooraan heeft men een aantal mooie berken laten staan. De witte bast en de ijle boomkruinen steken mooi af tegen de blauwe lucht. Daar heb ik een mooie foto van gemaakt. Elke maand kom ik hier voor het tellen van de vogels.

De begroeiing gaat door tot de volgende brug. Hier is een kruispunt van 2 fietspaden en 2 tochten. Dat punt is ook een bijzonder plekje in het Rivierduingebied. Afgelegen, mooi uitzicht en in oudheidkundig opzicht ook een bijzondere plek. De bekende opgravingen naar de Swifterbantcultuur zijn hier vlakbij gedaan. Er was 5000 jaar geleden menselijke bewoning op de oeverwallen van een grote rivier die hier ooit gestroomd heeft. De noordertocht kruist deze oeverwallen. Toen in 2013 de walkanten hier een ander profiel hebben gekregen was door het graafwerk te zien waar deze oeverwallen zijn. Daar heb ik een foto van. Is bij het Waterschap Zuiderzeeland ook aandacht geweest voor deze geologische en archeologische zaken?
Vanaf dit punt is het nog 3 KM langs de tocht naar het eindpunt van dit fietspad. Dat gedeelte is voor mij minder goed bekend. De Noordertocht is de enige tocht in Flevoland die op deze manier in de verkaveling is ingepast. Dat maakt de Noordertocht volgens mij ook zo bijzonder.

~De Noordertocht. Gezien door Ebele van der Veen.
Vogeltjesssssss.

Bij het krieken van de dag ( gelukkig voor mij om half acht) maak ik me op om voor de eerste keer vogeltjes te gaan tellen. Route F nabij het Klokbekerbos of eigenlijk, mijn voortuin. De vorige dag heb ik al een flinke wandeling gemaakt met onze viervoeters om de kat even uit de boom te kijken, natuurlijk staan er op mijn route kaartje wel de tel punten, maar een beetje voorbereiding… Prima toch!

Opgetogen slik ik snel mijn laatste slok thee door en prop een boterhammetje voor onderweg in een zak van mijn jas, ik ga!, dan weer terug naar huis want een rugtas mee is ook prettig voor pen en mijn boekje. Bij het bos aangekomen bedenk ik dat mijn horloge op de keukentafel ligt , maar met mijn telefoontje op zak weet ik ook wel hoe laat het is. Mijn muts trek ik van mijn oren , want ik wil niks missen , alles zien en… horen.

Op weg naar het eerste punt is mijn eerste waarneming echter een natte rechter voet, ik ontdek een klein scheurtje in mijn pas verworven laarzen van de uitverkoop. Doorlopen en ha een merel! Op het eerste punt hoor en zie ik niets en na 5 minuten op naar punt 2 , mooi man, langs de sloot door de modder maar wel een heel eind zo blijkt. Onderweg, trekken de ganzen boven mijn hoofd, 26 tel ik er, en ik moet nog minstens 20 stappen naar punt 3! ze zijn nog net niet uit zicht als ik de tijd opneem dus ik mag ze mee tellen. Ik tuur door mijn verrekijker en zie niets anders dan een dikke mist, na wat gepoets verschijnt er warempel een flinke vlucht spreeuwen , ze dwarrelen door elkaar naar de omgeploegde grond, tja hoezo.. tellen? Boven mij verschijnen er aalscholvers, die ken ik! en als even later de spreeuwen opstijgen schat ik er 60. Als ik de terugweg bekijk, neem ik een slimme beslissing, ik bel mijn echtgenoot of hij mij komt halen.

Op naar het volgende punt, langs het erf van boer Barkema en dan stap ik lekker bij man lief in de auto, die mij fijn weer afzet bij de Boshut, bij de fam de Kuiper. Sjokkend langs het kabouterbos hoor ik wat mezen en nu word ook mijn linkervoet nat, vanmiddag neem ik mij voor, trakteer ik mij op een nieuw stel rubberen vrienden. Punt 5 levert niets op, behalve veel meeuwen maar ik weet niet welke, dus op naar 6 , leuk hoor dwars over het grasland, richting de windmolen van Meine Siebenga en ik schrik twee kleine vogeltjes op, skrie skrie! maar ik herken ze nie. Gelukkig schreeuwt dan de buizerd en hij wacht op mij boven in de lucht tot ik mag tellen, twee zijn het er en een dertig tal spreeuwen. Ook een rommelige vlucht vreemde vogels, geen idee welke. Mijn mobieltje is bijna leeg als ik mijn echtgenoot vraag mij straks op te pikken bij punt 1.

Onderweg zie ik tussen de gezaagde bomen een vos hij heeft geen haast, ik begin er werkelijk pret in te krijgen. Mijn broodje is plat, maar smaakt prima,maar geen vogel te zien. Op naar punt 4! En ja hoor ver weg in het gras zitten 2 enorme dikke ganzen ik kijk naar hen en zij naar mij…. Gelukkig blijven ze zitten totdat ik eindelijk bij 4 aankom, maar wat zijn het, 2 dikzakken bijna wit, zwarte nek en een iets wit koppie ik gooi het op Canadezen want die zijn immers bijna een meter en ik wil ze tellen. Een aantal zwermen meeuwen tellen niet mee wel de 5 aalscholvers die ik nog zie, ook die 2 kleintjes die opnieuw over mijn hoofd warrelen lachen mij uit.

Onderweg naar punt 1 laat geen vogel zich meer zien, maar wel mijn buurman Lammert die op een platte wagen zit en samen met zijn pa de palen uit het naburig grasland trekt. Gister de koeien voor het laatst geweid! roept hij lachend, alle mensen koeien nog buiten op 29 december! Dat was vorig jaar heel anders! Toen bevroor mij de waterleiding begin november. Ik tel vogeltjes! roep ik hem vrolijk toe en stap dan flink door.

Op het laatste punt raap ik opnieuw mijn gevallen spullen uit het natte gras, zie geen vogels maar wel een mooie zon door het bos, de boerderijen, de A6, en mijn echtgenoot die al trouw met mijn autootje staat te wachten. Ik mag naar huis. En, vraagt man lief, ooo leuk, mooi man, Pracht wandeling maar wel ver …..en nat! straks even naar Dronten!


~Christine Rill.

Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?