Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  08.07.2012 Presentatie boek over de geschiedenis van de bewoners van het Rivierduingebied.

Tijdens de jaarvergadering van de NMC Rivierduingebied, is het boek over de geschiedenis van de bewoners van het Rivierduingebied,waar bestuurslid Bokke Haanstra bijna drie jaar aan heeft gewerkt gepresenteerd aan de leden.

Na een inleidend woord werd het boek door voorzitter Maarten Schoone overhandigd aan oud bewoner Homme Siebenga. De heer Siebenga die samen met zijn vrouw Hiekje aanwezig was, vertelde na de overhandiging nog een paar anecdotes over de begintijd die ook in het boek zijn beschreven. Vrijdag daarna is het boek gepresenteerd aan de oud bewoners, dit vond plaats in het infocentrum aan de Visvijverweg.

Het boekwerk bestaat uit veel van deze vaak boeiende verhalen, alle bedrijven van de leden en hun voorgangers van de NMC Rivierduingebied zijn met deze verhalen vertegenwoordigd in het boek.

In het boek zijn ook nog verschillende foto’s van het gebied te zien en ook berichten uit de pers zowel van het verleden als ook van de recente tijd zijn in het boek te vinden. Met dit boek zal de geschiedenis van de pionierstijd van de eerste bewoners bewaard blijven, dit is een belangrijk gegeven, we mogen nooit vergeten dat door de inspanningen van deze eerste bewoners en werkers en hun opvolgers, het gebied geworden is wat het nu is. Wees er zuinig op, het is een uniek boek over een nog unieker gebied.

Het boek is te bestellen bij het bekende adres( zie contact) van het secretariaat, ook kan het hier afgehaald worden, wacht niet te lang, er is een beperkte oplage.
Presentatie van het boek aan het echtpaar Siebenga.


De heer Siebenga vertelt een anekdote uit het boek.


Bokke Haanstra bedankt iedereen die meegeholpen heeft bij de totstandkoming van het boek.


Oud-bewoners in afwachting van de presentatie van het boek.


Oud-bewoners en huidige bewoners samen in het info-centrum.


Samensteller Bokke Haanstra signeert het boek voor een oud-bewoner.

Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?