Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  30.07.2012 Ideaal weer tijdens de fietsexcursie B(l)oeiende akkerranden

Ruim dertig deelnemers genoten afgelopen woensdagavond van het mooie weer en de prachtige akkerranden. Frans van de Stoep had zich weer terdege voorbereid en vertelde enthousiast wat voor soorten bloemen in de randen te zien waren. Ook de verschillende soorten insecten, want daar gaat het uiteidelijk om, waren talrijk aanwezig.

Deze insecten zijn nodig voor de bestrijding van de schadelijke luizen die een bedreiging vormen voor de groei en ontwikkeling van de verschillende gewassen die geteeld worden op de akkers. Het positieve effect van de akkerranden is mee afhankelijk van de weersomstandigheden, deze zijn wel gunsig geweest voor de bloemen maar niet direct voor de insecten, ook die houden net als wij mensen, niet van veel regen.

Siebren Siebenga wees de deelnemers nog even op de dilemma’s van de akkerbouwers, aan de ene kant willen ze graag gebruik maken van de akkerranden om hierdoor minder gewasbeschermingsmiddelen te kunnen gebruiken, maar aan de andere kant loert ook het gevaar van onkruidbesmetting vanuit de akkerranden.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden er zaaimengsels gebruikt die dit zoveel mogelijk beperken, bovendien zijn de akkerranden eenjarig en kunnen deze voor een volgend seizoen op een andere plek worden gezaaid.

Dit alles maakte dat het een bijzonder leerzame avond werd, waarbij ook nog veel te genieten was.
Akkerranden hebben dus wel degelijk een functie en zijn bovendien ook nog een lust voor het oog.

Met dank aan Dick Langelaar voor de mooie foto's.Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?