Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  22.02.2013 De Groene Pluim

Elk jaar reikt de Natuur en Milieufederatie Flevoland een prijs uit voor een vrijwilliger in Flevoland die zich buitengewoon heeft ingezet en dit nog doet voor de natuur en het landschap van Flevoland. Dit wordt De Groene Pluim genoemd.

De NMC Rivierduingebied heeft voor dit jaar de vrijwilliger Jaap Scholtens voorgedragen als nominatie voor deze prijs. In februari is hiervoor een bijeenkomst geweest in het kantoor van de NMF Flevoland te Lelystad.

Samen met nog 12 kandidaten was Jaap genomineerd voor deze prijs. De uiteindelijke winnaar is geworden Inge Hagens uit Almere, Jaap is samen met de andere kandidaten benoemd als ambassadeur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland.

Hieronder de motivatie om Jaap voor te dragen.

Jaap is een erg actieve vrijwilliger. Hij is vanaf de start van ons info-centrum “De Kalverschuur” al meer dan een jaar elke zaterdag of een andere door de weekse dag aanwezig om zowel in als buiten het infocentrum bezig te zijn met verschillende klussen.

Ook is hij al een aantal jaren vrijwilliger bij Landschapsbeheer Flevoland en bezig met onderhoud in het dorpsbos. Met name het onderhouden/scherpen van de zeis is een specialiteit van Jaap.
Dit kwam goed van pas tijdens het nationale kampioenschap waar ook een paar vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland aan meededen.

In Swifterbant zijn de afgelopen herfst duizenden tulpenbollen in de grond gestopt, dit i.v.m. het 50 jaar bestaan van Swifterbant. Jaap Scholtens was hiervan de coördinator.
Elk jaar worden er in Swifterbant op een aantal plaatsen perken aangelegd, Jaap is hiervoor verantwoordelijk, hij teelt sommige van deze planten zelf. Jaap zorgt dus voor en stukje fleurige aankleding van Swifterbant.
Naast al deze natuurwerkzaamheden is Jaap nog actief bij de maaltijdverzorging Tafeltje Dek je in Swifterbant,vrijwilliger bij de afdeling Swifterbant van de Zonnebloem, waarbij hij wordt ingezet bij o.a. vervoer en begeleiding.

Ook is Jaap meer dan dertig jaar vrijwilliger geweest bij het dierenpark De Bambihof in Swifterbant, waarvan het grootste gedeelte als beheerder.
Dit alles heeft het bestuur van de NMC Rivierduingebied doen besluiten om Jaap Scholtens voor te dragen voor een nominatie voor De Groene Pluim.

Jaap maakt deel uit van een groep van 15 vrijwilligers van de NMC Rivierduingebied. Deze vrijwilligers zetten zich in bij het tellen van de vogels in het gebied, dit gebeurt elke maand en bij het zoeken van de nesten van de weidevogels, dit vindt plaats van maart t.e.m. juni. Ook het begeleiden van excursies valt hier onder.

Ook zijn er een aantal wekelijks bezig met klussen en inrichten van ons infocentrum. Kortom, zonder deze mensen zouden wij als NMC Rivierduingebied niet kunnen functioneren.


Jaap aan het werk tijdens de NL doetdag 2012.

Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?