Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  18.03.2015 Eerste kievitseieren in het Rivierduingebied

Dinsdag 17 maart zijn waarschijnlijk de eerste kievitseieren van Oost en Zuidelijk Flevoland gevonden. De heren Geert Dijkstra en Bokke Haanstra vonden de twee eieren op het land van de fam. K. Schoone te Swifterbant.

Beide heren zijn als weidevogelbeschermers actief bij de Natuur en Milieucooperatie Rivierduingebied. Met een aantal vrijwilligers wordt elk jaar geprobeerd zoveel mogelijk nesten op te sporen en te beschermen tijdens de werkzaamheden die op het land plaats vinden.

Lees hier meer over de Kievit.Overige artikelen.
 
Nieuws 22.03 Het eerste kievitsei

07.07 Maarten Schoone geridderd
18.06 Foto's Boer&Natuurfair
18.06 Foto's opendag Siebenga/v Wageningen
16.06 Foto's voorbereiding boer&natuurfair
04.06 "Wij zijn er klaar voor!"

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?