Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  12.05.2016 Bezoek provinciale staten

Woensdag 11 mei is een aantal leden van de provinciale staten op bezoek geweest in het Rivierduingebied.

Na ontvangst en koffie in de kalverschuur; waar kort werd gesproken over het wel en wee van zowel het Flevolands Agrarisch Collectief en de NMC Rivierduingebied, werd een bezoek gebracht aan twee plasdras gebieden. Het ene plasdrasgbeid is het bestaande bij de fam Blaauw, deze is er al een aantal jaren. Hier wordt door veel vogelsoorten gebruik van gemaakt en dit was ook goed te zien tijdens het bezoek.

Het tweede plasdrasgebied ligt op het land van Arend Heida. Dit is een nieuw gebied sinds dit voorjaar. Het ligt centraal in het weidevogelgebied en zoals het nu lijkt heeft dit een positieve invloed op de vogelstand in het gebied. Het plasdras en het weidevogelgebied is mede tot stand gekomen met steun van de provincie Flevoland.

De bezoekers waren dan ook erg benieuwd hoe één en ander er uit zou zien. De indruk die ze hebben gekregen was zonder meer positief, men was enthousiast over wat er te zien was en er waren zelfs twee nesten met kievitseieren op 10 meter afstand van het plasdrasgebied.Overige artikelen.
 
Nieuws 22.03 Het eerste kievitsei

 

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?