Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  14.07.2012 Bloeiende akkerranden

Als u binnenkort weer eens door het mooie Rivierduingebied gaat fietsen, zal u opvallen dat het gebied hier en daar wordt opgefleurd door prachtig bloeiende akkerranden. Deze randen zijn te vinden aan de Rivierduinweg bij de fam Smit, aan de Klingenweg bij de fam Schulte en aan de Vuursteenweg bij fam Witkop, Vermeer, van Dijke en Siebenga.
Ook aan de Bijlweg/Klokbekerweg zijn nog randen te zien bij de fam Eising.

Niet alle randen zien er gelijk uit, er zijn verschillende mengels gebruikt. Hieronder een korte omschrijving, wat de bedoeling is van deze randen.

In het project Akkerranden Flevoland worden akkerranden aangelegd om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarnaast zijn akkerranden waardevol voor natuur en landschap.

1. Minder chemische bestrijdingsmiddelen
In het project Akkerranden Flevoland gaat het in de eerste plaats om de boeren. Het belangrijkste doel van het project is het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het aanleggen van akkerranden is een middel om daar aan te werken. Nuttige insecten uit de akkerranden moeten als natuurlijke vijanden van ziekten en plagen een deel van de gewasbescherming voor hun rekening gaan nemen. Bij het aanleggen van de akkerranden wordt er daarom op gelet dat de ingezaaide bloemen- en kruidensoorten aantrekkelijk zijn voor de gewenste natuurlijke vijanden.

2. Schoon water
Sloten liggen over het algemeen aan de rand van de akker. Het ligt daarom voor de hand om juist langs de sloot een strook bloemen in te zaaien met bloemen, of om de slootkant als onderdeel van het ecologisch netwerk natuurlijk te beheren. Een bloemenrand wordt niet bemest en in de rand worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat betekent minder uitspoeling van deze stoffen naar het oppervlaktewater. En dat past uitstekend bij de doelen van het waterschap.
Overige artikelen.
 
Nieuws 22.03 Het eerste kievitsei

 

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?