Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  18.04.2011 Afscheid M. Schoone BoerenNatuur

BoerenNatuur is een overkoepelend orgaan van de Agrarische Natuurverenigingen in de provincies Friesland,Groningen, Drenthe en Flevoland. Boerennatuur werd tien jaar geleden opgericht. De voornaamste taken van deze organisatie is het ondersteunen van de ANV’s, contacten met de provincies en overige overheidsinstanties.
Het bestuur van Boerenntuur bestaat uit afgevaardigden uit de voornoemde provincies. Vanuit de provincie Flevoland was afgevaardigd Maarten Schoone, die ook voorzitter is van onze NMC Rivierduingebied Was afgevaardigde, want Maarten heeft na 10 jaar, waarvan het grootste gedeelte als vice-voorzitter, afscheid genomen als bestuurslid van BoerenNatuur.
Tijdens dit afscheid werd Maarten benoemd als erelid van BoerenNatuur, met de daarbij behorende onderscheiding.(zie ook bijgevoegde artikel van BoerenNatuur.nl)


Maarten krijgt de onderscheiding uitgereikt door voorzitter E Togtema van BoerenNatuur.


Laatste pioniers verlaten BoerenNatuur

Tien jaar geleden waren ze pioniers en begonnen ze een nieuwe koepelorganisatie, nu stappen ze uit een club die op de kaart staat. Jan de Kam en Maarten Schoone zijn de laatste bestuurders van BoerenNatuur die vanaf de start bij deze koepel van agrarische natuurverenigingen betrokken waren. 17 maart jl. namen ze tijdens de Algemene Ledenvergadering van BoerenNatuur na bijna tien jaar afscheid.
Bijna tien jaar geleden stapten 22 agrarische natuur- en milieuverenigingen uit het NLTO-gebied (Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland) bij elkaar in de overkoepelende organisatie In Natura Noord, later omgedoopt tot BoerenNatuur. Vanuit iedere provincie werd een bestuurder van een agrarische natuurvereniging afgevaardigd voor het bestuur. Jan de Kam werd de Friese vertegenwoordiger en Maarten Schoone vertegenwoordigde Flevoland.
Melkveehouder De Kam was voorzitter van de agrarische natuurvereniging De Fjûrlannen in Aldeboarn, die zich in die jaren vooral op ganzenbeheer richtte. „Als voorzitters van de ganzenverengingen in Friesland kwamen we al een paar keer per jaar bij elkaar”, vertelt hij. „Vanuit dit overleg ben ik in het bestuur van BoerenNatuur gekomen.”

De oprichting van een koepel van agrarische natuurverenigingen heeft zeker nut gehad, blikt hij terug. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft een grote vlucht genomen. Momenteel heeft BoerenNatuur bijna zestig leden die goed zijn voor tienduizenden hectares landbouwgrond waar aan een vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt gedaan.

Rompslomp

Wat echter ook is gegroeid, is het aantal regels en de bureaucratie, stelt De Kam vast. „De rompslomp is enorm toegenomen. Dat is op zich niet erg, maar het moet dan ook wat toevoegen en daar merk ik nog weinig van. Laten we het vooral simpel houden, dat is altijd mijn stokpaardje
geweest. Er wordt veel gepraat en vaak weinig bereikt en dat is wel eens frustrerend.”
Neem bijvoorbeeld de discussie over de predatie bij weidevogelbeheer en de aanpak van de overlast van zomerganzen. „Er ligt een plan van aanpak, maar vervolgens wil iedereen daarover meepraten. Kijk maar naar de ingezonden stukken in de kranten. Gevolg is dat er nog steeds veel te weinig gebeurt.” Niet dat De Kam gefrustreerd uit het bestuur van BoerenNatuur stapt. „We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. Het aantal hectares weidevogelbeheer bijvoorbeeld is sterk toegenomen en de invoering van mozaïekbeheer werpt zijn vruchten af. En we hebben ervoor gezorgd dat er een goede gedoogregeling voor ganzen is gekomen. Maar je moet nu wel zorgen dat je je positie ook vasthoudt. Ik maak me wel zorgen over de toekomst wat de financiering betreft. De bezuinigingen van staatssecretaris Bleker komen ook op de agrarische natuurverenigingen af en ik ben benieuwd hoe Bleker het agrarisch natuurbeheer in zijn puntenstelsel voor toeslagpremie meeneemt. Daar moeten agrarische natuurverenigingen erg alert op zijn.” Maarten Schoone, melkveehouder in Lelystad, onderschrijft dat. „Volgens mij is het vijf voor twaalf, maar niet iedereen beseft dat. Het is voor de agrarische sector van groot belang om nu een gezamenlijk standpunt in te nemen. Dat geldt voor de koepels van agrarische natuurverenigingen en voor LTO.

We moeten met z’n allen één gezicht vormen, anders vissen we achter het net.” Samenwerking, dat is ook binnen BoerenNatuur altijd zijn stokpaardje geweest. Geen dictaten afwachten, maar zelf met voorstellen komen. En ook de burger bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer betrekken. „We verzorgen in Flevoland excursies voor scholen en zijn nu bezig met een fietspadenplan om burgers en toeristen kennis te laten maken met het agrarische gebied.” Schoone kwam in BoerenNatuur als bestuurder van natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied, tussen Lelystad en de Ketelbrug. Georganiseerd agrarisch natuurbeheer in Flevoland bestond in die tijd vooral uit weidevogelbeheer, maar verschuift zich de laatste tijd steeds meer naar akkervogels als de grauwe kiekendief, gele kwikstaart, graspieper en bontbekplevier. Het aantal aangesloten verenigingen in Flevoland is inmiddels verdubbeld: van drie naar zes.

Schoone: „Agrarisch natuurbeheer heeft zijn plek neergezet, ook in Flevoland. Nu is het zaak om die plek vast te houden en mensen enthousiast te houden. En dat valt niet mee. Boeren moeten niet afhaken door frustratie over regelgeving en zo. Er zijn ons minder regels beloofd, maar daar is nog niet veel van te merken. Daarvoor is het nodig dat de overheid ons het vertrouwen geeft, bijvoorbeeld door certificering. Maar tot nu toe komen er eerder meer dan minder regels.”

bron: BoerenNatuur.nlOverige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?